הסעות רפאל

כניסה למערכת הניהול

Quote

היזהר במה שאתה משקה את חלומותיך. השקה אותם בדאגה ופחד והם
יצמיחו עשבים שיחנקו את החיים מחלומותיך. השקה אותם באופטימיזם
ובפתרונות ותקצור הצלחה. תמיד השאר דרוך ומוכן לרגע בו תוכל להפוך
בעיה להזדמנות להצלחה

~ לאו-צה ~
Next